Home

Mediation een korte toelichting

Mediation is een methode waarmee wordt beoogd buiten de rechter om conflicten op te lossen.

Mediation is snel, voordelig en laat relaties in tact. De conflicterende partijen bepalen zelf de oplossing van hun geschil.
Zij maken daarbij gebruik van een onpartijdige derde, de mediator.
Deze leidt het proces en de gesprekken en begeleidt partijen bij de te volgen stappen naar het eindresultaat.

In het algemeen zijn conflicten niet te vermijden en dat is ook niet nodig. Immers scherpen ze de geest en houden ons alert.
In de meeste gevallen zijn conflicten goed door de betreffende partijen zelf op te lossen.
Maar soms ook niet, omdat ze te complex of te ingrijpend zijn. Dan biedt de methode van mediation veelal nieuwe kansen.

MediationPoint streeft er dan ook naar conflicten om te zetten naar kansen.

MediationPoint

MediationPoint bestaat sinds 1999 en werkt landelijk.

Uit de missie en visie:
MediationPoint is ervan overtuigd dat de door haar gehanteerde toepassing van mediationtechnieken bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van organisaties en de betrokken mensen in het algemeen en de effectiviteit van de onderlinge samenwerking in het bijzonder.

Naast de mediationactiviteiten verzorgt MediationPoint trainings- en coachingsprogramma’s gericht op het voorkomen van conflicten.

MediationPoint werkt alleen voor bedrijven, instellingen en organisaties en niet ook voor particulieren.