De Mediators

De Mediators

MediationPoint en haar mediators werken volgens de kwaliteitsnormen en gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen NMI (Nederlands Mediation Instituut).

De achtergronden van de mediators zijn zeer divers. Ze zijn afkomstig uit de advocatuur, het bedrijfsleven, het overheidsbestuur, de accountancy, het onderwijs, de (geestelijke) gezondheidszorg, de arbodienstverlening en de consultancy.
De mediators wonen en werken verspreid over het land.

Om een zo optimaal mogelijke afstemming te kunnen garanderen met de vragen uit de markt komt deze brede en gevarieerde ervaring en achtergrond van onze mediators goed van pas.

De mediators participeren in een doorlopend intervisieprogramma en volgen geregeld training- opleidingsprogramma’s. Hiernaast beschikken zij over veel mediationpraktijkervaring.

De mediations worden gecoördineerd door Inge Groen en Bas Muller, die zelf ook uitvoerende mediators zijn.