Ans Noltes

Ans Noltes

Motivatie

Voor mij is mediation een goede methode om mensen in een conflict bij te staan. Ik vind de methode helder, concreet en oplossingsgericht.
Het werken als mediator sluit goed aan op mijn werk als therapeut.
Beide disciplines hebben een versterkende werking op elkaar.
In mediation ziet iedere partij zijn eigen werkelijkheid en het is dus een uitdaging de communicatie tussen partijen te herstellen, zodat er ruimte komt voor elkaars zienswijzen, onderliggende motieven en emoties.
Met als gevolg dat men uitkomt bij zowel de gezamenlijke als de individuele belangen. Wanneer mensen samen tot een oplossing komen is dit de belangrijkste basis om mee verder te kunnen komen. Oftewel verder kunnen samenwerken of op een goede manier uit elkaar gaan.

Achtergrond

Na een sociaalagogische studie heb ik mij verder gespecialiseerd als creatief therapeut. In deze functie ben ik werkzaam geweest in verschillende psychiatrische ziekenhuizen. In mijn huidige baan werk ik met kinderen, jongeren en gezinnen die tijdelijk aangewezen zijn op psychotherapeutische en/of psychiatrische hulp.
Erkenning vind ik belangrijk als basis voor ontwikkeling en verandering in het therapeutisch proces. Daarnaast ben ik gericht op het vergroten van competenties en het probleemoplossend vermogen van mensen. Vanuit mijn ervaring in het werken met gezinssystemen kan ik verschillende rollen, posities en reactiepatronen herkennen en beïnvloeden.